Op 7 mei 2019 werd Filippenzen 4:10-13
besproken; Paulus en de Filippenzen had-
den een goede band met elkaar en zij on-
dersteunden de apostel met gebed en als
zij konden zelfs materieel.
Naluisteren: deel A en deel B

F