In de verzen 17-19 van Filippenzen 4 wijst
Paulus op de vrucht die voortkomt uit het
liefdebetoon van de Filippenzen. Dat was
ook een offer, een aangename geur. Daar-
mee verwijst de apostel naar de eredienst
van Gods volk bij tempel en tabernakel.
Dat en meer kwam naar voren, u kunt dit
naluisteren: deel A en deel B