Woord vandaag

5 september 2019

‘Opstandingen zijn troostvol.’

Een grote verandering die God geeft
in de (nabije) toekomst. Dat bouwt op 
en bemoedigt en vertroost. Niet dat al-
leen, de Schriften bieden échte troost 
en bemoediging. Paulus spreekt daar-
over in Romeinen 15:3 :

want wat ook tevoren geschreven was,
was tot ons onderricht geschreven, op-
dat wij door de volharding en vertroos-
ting van de Schriften de verwachting 
hebben

‘Ja, mooi, daar houden we van.

Daarom lezen we die Schrift en lezen
het onderwijs van Paulus voor onszelf.
En hij schrijft verder: 

de God nu van de verwachting vervulle
jullie met alle vreugde en vrede in het
geloven, zodat jullie overvloeien in de
verwachting, in de kracht van heilige 
geest
                       Romeinen 15:13

Dat is het uitzicht van Romeinen 8; de
hele schepping zal bevrijd worden van
het verderf. En tot vrijheid gebracht.

‘Daar wil ik steeds weer van horen.’

Wanneer dat goed tot je doordringt zul
je steeds meer van God verwachten. Je
leeft erin en het uitzicht, dat God geeft
beheerst je leven, je denken, je hart.
Het geheimenis van Christus zal in die
komende eonen steeds meer tot uiting
gebracht worden en ieder schepsel zal
er verbaasd van staan. Het licht, het e-
norme dat van God en Zijn Zoon uit zal
stralen zal uiteindelijk iedereen berei-
ken, totdat God is: alles in allen