Woord vandaag

6 september 2019

‘We zijn rijk he.’

Schatrijk. De overmaat aan genade van
God is niet te bevatten. Groei in erken-
ning is wat Hij geeft. Dan gaat het wil-
len én werken uit God in je Zijn werk
doen. God is het, Die uiteindelijk alles 
bewerkt overeenkomstig de raad van
Zijn wil
. Dat heeft direct met ons dage-
lijks leven te maken. Gods geest werkt 
in je, geeft je geduldgoedheidzacht-
moedigheid
trouw. Al wat God Zelf he-
lemaal is geeft Hij, om niet.

‘Heel fijn, dat bemoedigt mij.’

Lang moed houden is een beschrijving 
van geduld. Paulus had geduld met Ti-
motheüs, en die groeide en kon later 
de bediening overnemen. Het aspect 
geduld is uiting van Gods liefde, die bij 
de vrucht bovenaan staat. En werkt uit 
in je relaties met anderen. We zijn als 
gelovigen aan elkaar gegeven en zou-
den in dat proces geduld hebben met 
de ander en elkaar ver dragen in gena-
de die God geeft.

‘Soms is dat moeilijk.’

Je kunt dat ook niet uit jezelf. Het is de
vrucht van de geest die in je groeit. Ook
aspecten als vreugde en vrede groeien 
in je. Die stille vreugde diep in je hart is
uiting van Gods geest. En je voelt je re-
gelmatig machteloos in wat om je heen
gebeurt. Wat dichtbij plaatsvindt, mees-
tal kun je weinig tot niets doen om dat
te voorkomen. Laat staan wat ver weg 
mensen overkomt. Het enige is de weg 
van het gebed, de voorbede – ook voor
alle mensen. Zoals ons gewezen wordt
in 1 Timotheüs 2:1,2. Laten we die weg 
bewandelen.