Woord vandaag

10 september 2019

‘Messias gelovigen moeten vluchten.’

Geen tijd meer om iets mee te nemen. 
Dat zal de regering van de wetteloze 
teweegbrengen. Nog een korte maar 
heel moeilijke tijd wacht Israël dan. In
de tijd voorafgaand aan de laatste jaar-
week van Daniël 9:24-27 gebeurt nog 
iets bijzonders. Het lichaam van Chris-
tus maakt als eerste na de Christus zelf 
opstanding uit de doden mee. Een zeer
grote verwachting, die Hij waar maakt.
De doden in Christus worden eerst tot
oneindig leven gewekt.

‘Daarna ineens weggenomen?’

Zeker. Snelheid is het woord. Wij wor-
den samen met hen tegelijk weggegrist 
en in wolken weggevoerd tot een ont-
moeting van de Heer in de lucht. Hij is
daar dan om ons te ontvangen. Dan is
de bema (erepodium) het volgende be-
langrijke proces. Dan worden de prijzen
uitgedeeld. Al de leden zullen Zijn roep-
stem horen. Zij zullen, levendgemaakt 
door Zijn woord, Christus Jezus zien en
begroeten. En op die grote dag, die Va-
der bepaalde, ook elkaar ontmoeten.

‘Soms kan ik nauwelijks nog wachten.’

Vader kijkt ernaar uit, Christus Jezus is
in grote afwachting, en wij zien reikhal-
zend uit naar die dag. De datum is door
Vader bepaald, Hij weet dat. Wij zien in
het wereldgebeuren dat het heel snel
richting aanbidding van de draak gaat.
Alles werkt samen, zodat dat gebeurt
in de nabije toekomst. En wat Openba-
ring 13 zegt, niemand kan kopen of ver-
kopen tenzij men het embleem van het
beest draagt, komt snel op de mens af.