Woord vandaag

9 september 2019

‘Boeiend onderwerp, Zijn terugkeer.’

Zo is de profetie van de grote verdruk-
king en de verwoesting van Jeruzalem 
nog toekomst en kan niet in het verle-
den gezet worden. Sommigen menen
dat de grote verdrukking al tijdens de
periode van Antiochus Epifanes IV (in
de periode 175-164 voor Christus was 
hij koning van het Seleucidische rijk) 
was, maar die redenering loopt ineens 
mis omdat de periode niet 1260 dagen
duurde, maar korter. Joden wisten al 
snel in opstand te komen onder Judas
Maccabeüs. 

‘Dus was geen vervulling van Daniël.’

Ze ontworstelden zich en niet veel la-
ter overleed de wrede tiran. Daardoor 
was het geen vervulling van profetie. 
Daniël had voorzegd, dat de verdruk-
king ‘tijd, tijden en een halve tijd’ zou
duren. Uit Openbaring weten we dat 
dit exact 1260 dagen is, 3,5 jaar dus. 
En de Schrift wordt in detail vervuld; 
dit kan zo niet gebeurd zijn in die da-
gen. Het leek misschien zo, maar was 
het niet. 

‘Goed om dit te zien.’

Dus we kunnen rustig concluderen dat
voorzeggingen van de grote verdruk-
king en dergelijke eerst in (nabije) toe-
komst hun beslag gaan krijgen. Zeker 
is dat de woorden van de Heer in acht
genomen moeten worden door hen die
straks in Hem als Messis geloven. Zodra
de gruwel van verwoesting (het beeld 
van het beest) in de heilige plaats neer-
gezet wordt moeten ze vluchten naar de
woestijn (bergen van Judea of Petra).