Woord vandaag

12 september 2019

‘De nieuwe schepping komt.’

Ook zo’n zekerheid uit Zijn woord. Het 
is geen onduidelijk iets. De belofte is 
gegeven en die zal God zeker vervullen. 
We leven richting de nieuwe schepping.
Petrus schrijft in 2 Petrus 3 dat de oude
schepping zich spoedt naar de dag van 
God. De oude wereld zal vergaan door 
vuur. Helemaal. Zowel de hemelen als 
de aarde. Net zoals de vorige hemelen 
en aarde vergingen door water. Herstel
volgde vanaf Genesis 1:2.

‘Wij zijn al een nieuwe schepping.’

In Christus ja, geestelijk gezien. Het ligt
in de bedoeling dat Gods geest Zijn le-
ven uitleeft 
door iedere gelovige. Altijd
blijft waar dat wij in Hem geheel nieuw
zijn. In Christus is dat vast en zeker. De
vrucht van de geest groeit – in elk van 
ons. Gods liefde uit zich door ons ster-
vende vlees heen. Hét wonder dat God
doet in deze tijd. Verblijd je om die re-
den en dank Vader voor Zijn grote gena-
de en rijk geschenk.

‘We zijn in Christus compleet.’

Dat zal aan de schepping blijken als wij
met Hem boven zijn. De plaats van een
zoon die ons gegeven is, is uniek. Kijken
we naar de Zoon Zelf, dan lezen we dat
ook Hij gehoorzaamheid leerde uit wat
Hij heeft geleden. Dat was een moeilijke
weg, die Hij nochtans met blijdschap en
vreugde ging. Hij had de heerlijkheid voor
ogen die Vader Hem voorgesteld had. En
dat gaf Hem -mede- de kracht om door 
te gaan tot en met het einde.