14 november 2019

‘We zijn van God afhankelijk.’

Dat leer je als mens in de loop van de
tijd. Niet alleen: voor al wat gebeurt is
een juiste tijd. Maar ook, dat God die 
tijden bepaalt. Zoals de Psalmist wist:

In Uw hand zijn mijn tijden 
                                       Psalm 31:16

Dat spreekt van overgave aan die God,
Die liefde is en nooit loslaat wat Hij be-
gon. Hij heeft je lief. Gezegend ben je,
je hart vult zich met dankbaarheid.

‘Bijna niet in woorden te zeggen.’

Kun je het begrijpen dat God van alle
mensen alle dagen tevoren kende? 
En wat in al die dagen zou gebeuren? 
Kun je daar niet bij? De Psalmist zegt:

dit kennen – het is mij te wonderlijk
te hoog, ik kan er niet bij

                                          Psalm 139:6

Jahweh: Ik ben en Ik zal er zijn; Hij is 
liefde en zal ieder weer terugroepen 
uit de dood. Net zoals Hij Lazarus riep.

‘Wat geweldig is dat he.’

De Heer doet boven bidden en denken.
Hij kent je hart, je innerlijk, je emoties.
De Psalmist wist dat:

U hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik, 
staan zij niet in Uw register?
                                            Psalm 56:9

De apostel werd vertroost met rijke be-
moediging. En dat was zo, opdat hij an-
deren kon troosten met datgene waar-
mee hij zelf door de Vader van het me-
dedogen vertroost was.