15 november 2019

‘Bemoediging in het Woord.’

De woorden van onze hemelse Vader 
bieden werkelijk troost en uitzicht. En
in Zijn wil worden we ons meer bewust
van Zijn liefde. De Heer Jezus is het, Die
de weg bewandelde:

want Ik ben uit de hemel neergedaald,
niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar
de wil van Hem Die Mij gezonden heeft
                                   Johannes 6:38

Gods wil ontspringt uit Zijn liefde, en
die gaat allen bereiken.

‘Gods wil doen was nodig.’

De Zoon deed dat. En Hij vertelde wat
de Vader precies wilde:

en dit is de wil van de Vader, Die Mij 
gezonden heeft, dat Ik van alles wat 
Hij Mij gegeven heeft, niets verloren 
laat gaan, maar het doe opstaan op 
de laatste dag

                              Johannes 6:39

Aangezien de Vader alles aan de Zoon
heeft gegeven, zal Hij allen redden. Hij
laat niets verloren gaan. Dat is heel an-
ders dan de traditie die beweert dat 
het meerendeel van de mensen voor
eeuwig verloren gaat.

‘Ja, heerlijk, ben ik erg blij mee.’

Hoe verwoestend heeft die traditie 
in mensenlevens gewerkt. Want hele 
diepe angsten riep het op. Mensen 
konden daardoor niet sterven. Velen
hebben het geloof vaarwel gezegd,
omdat de traditie zei, dat zoiets als
de hel bestaat. Hadden ze maar de
grondtekst kunnen lezen. Dan had-
den ze geweten het dal Hinnom vlak
bij de oude stad Jeruzalem geen hel
is. Maar in de toekomst een vuilver-
brandingsplaats zal zijn.