Op 4 december 2019 was Openbaring 17:6b-18
aan de orde. Babylon heerst over alles, de zeven
bergen dragen de ontrouwe vrouw en zij heerst
over ze. Totdat God gaat ingrijpen. We leven wel
in de laatste dagen van de genadetijd. Daarna de
eindtijd waarin Openbaring en Daniel in vervul-
ling gaan. Naluisteren: deel A en deel B.