Overgang van duisternis naar licht, dat was
onder meer aan de orde op de laatste Kolos-
senzen avond van 2019. We zijn overgezet in
het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.
Bemoedigende woorden, die we meenemen
2020 in. Luisteren: deel A en deel B