21 december 2019

‘Bijzonder wat we overwegen.’

Achteraf gezien ontdekken we steeds
meer van Gods plan. De mens moest
zondigen. Daar was geen ontsnappen 
aan. Dat Adam en Eva niet mochten e-
ten van de boom van kennis was zeker
geen proefgebod. Alsof God zou wach-
ten, om te kijken wat ze ermee deden.
De slang kreeg ook toegang tot Adam 
en Eva. Door God werd dat niet verhin-
derd. De mensen aten wel. Dat was de
bedoeling.

‘Gods plan maakte dat nodig.’

Nu was de weg vrij voor de komst van 
de Heer Jezus Christus. Het voornemen
van God was: Zijn liefde tonen. Dat is 
zeker gelukt. Dat was Gods bedoeling;
uiteindelijk wordt wat God wil, tóch 
bereikt. God wil, dat alles mensen ge-
red en tot erkenning van de waarheid 
komen. Mensen en machten gaan nu
nog steeds tegen Zijn wil in. Maar kun-
nen Zijn bedoeling niet weerstaan. Ze
zijn niet tot Zijn eer – nu, maar zullen 
dat later, na Gods plan, wél zijn.

‘Machtig, ik kijk ernaar uit.’

We kunnen Gods liefde niet ontlopen.
De basis voor al Gods handelen, Zijn in-
tens grootse voornemen is liefde. Daar
kun je niet omheen. We zijn verbonden 
met Hem vanaf de schepping, omdat 
in de Zoon van Zijn liefde het al gescha-
pen is (Kolossenzen 1:15,16). Al wat er-
na gebeurde, moest met Zijn liefde ver-
bonden zijn. Dat geldt dus ook voor u, 
jij en ik. Ons leven is altijd in Zijn hand!