Deze studie te Soest geeft nadere toelichting
op de wetgeving die op en bij de berg Sinai
of Horeb plaatsvond. Een aantal feiten in ver-
band met de Thora (wet) werden besproken.
Daarnaast werd de vraag ‘waarom de wet?’
beantwoord. Luister: deel A en deel B