1 februari 2020

‘Mooie vergezichten.’

Voor de gelovigen zijn die bekendge-
maakt in de Schriften. God wil wonen
bij de mensen. Dat zal in de nieuwe
aarde en hemelen zo zijn. Het eerste
onderwijs over Gods woning was aan
Mozes gegeven, op de berg. Hij heeft
daar hemelse ‘dingen’ gezien. Gister-
avond in Soest is daarover gesproken.
De Tabernakel is iets wonderlijks.

‘Geestelijke waarheden.’

Die komen daarin zeer zeker naar vo-
ren en God toonde Mozes bijzondere
waarheden. Die moesten uitgedrukt 
worden in de Tabernakeldienst en in
de Tempeldienst. Het getal 5 is van be-
lang bij de afmetingen, dat is niet voor
niets. Dat heeft al eerder geklonken in
de studies I en II van de typologie van
de Tabernakel. 

‘Waar kan ik die vinden?’

Bovenaan ‘Onderwerpen’ aanklikken
en dan zie je een rij studies waarin de-
ze beiden staan. Gisteravond kreeg de
toen opgezette serie een vervolg. De
komende tijd zal de Tabernakel in de-
len behandeld worden te Soest. Het
levert het nodige op aan rijke geeste-
lijke waarheden. Mozes hoorde en zag
het nodige op de berg Sinaï te Arabië.
Daar is Paulus later ook geweest.