Op 31 januari 2020 werd de studieserie:
Is alles Gods plan? voortgezet, waarin nu
de Tabernakel aan de orde is. Deel III, want
al eerder -in 2017- zijn deel I en II besproken.
Zo kwam -na inleiding- de tafel met toonbro-
den naar voren. Van goud, boeiend te kijken
naar de betekenis. Luister: deel A en deel B