12 februari 2020

‘Hij sprak met genade.’

Hij las voor uit Jesaja 61:

..om gevangenen vergeving te herau-
ten, en blinden het gezicht te geven, 
om neergebogenen met vergeving te
laten gaan en een aangenaam jaar 
van de Heer te herauten…

                                     Lucas 4:18b-19

Het koninkrijk stond op aanbreken; 
er restten nog een kleine 10 jaar, dan
zou het zo ver zijn!

‘Men verwachtte veel.’

Alle ogen in de sjoel waren op Hem
gericht:

..toen begon Hij te zeggen: ‘dit Schrift-
woord is heden in jullie oren vervuld’
                                     Lucas 4:21

Daarmee zei Hij dat Hij de beloofde 
Messias is. De luisteraars verbaasden 
zich over de woorden van genade en
vroegen zich af: 

..is dit niet de zoon van Jozef?
                                     Lucas 4:22b

‘Men verwonderde zich.’

Hij kende de harten en ging daarom 
verder en legde feitelijk hun innerlijk
bloot. Het ging om ongeloof. Hij zei:

ongetwijfeld zullen jullie Mij deze 
gelijkenis voorhouden: Arts, genees
jezelf! Al wat in Kapernaüm gebeur-
de, zoals wij hoorden, doe dat ook 
in je vaderstad!
                                      Lucas 4:23
Ze geloofden niet dat Hij het was. Hij 
wist het en vervolgde scherp, het lij-
den was daar; Hij droeg het.