13 februari 2020

‘Tragisch, wat Hem overkwam.’

Hij werd door de Zijnen niet aange-
nomen, schrijft Johannes. Dat blijkt
uit het vervolg:

Hij zei: voorwaar Ik zeg jullie, dat 
geen profeet welgevallig is in zijn
vaderstad. Maar Ik zeg jullie naar
waarheid: Er waren veel weduwen
in Israël in de dagen van Elia, toen
de hemel 3 jaar en 6 maanden ge-
sloten was, zodat een grote hong-
ersnood kwam over heel het land
                                   Lucas 4:24,25

Bekende geschiedenis.’

Zeer zeker was dat bij de luisteraars
erg bekend. Elia was een zeer groot
profeet en wordt nog steeds als zo
gezien onder de Joden. De Heer zei:

..en naar geen van hen werd Elia ge-
zonden, maar wel naar Zarfath bij
Sidon, naar een vrouw, een weduwe 

                                    Lucas 4:26

Dit zette ze aan het denken. Elia in de 
hongersnood naar een weduwe bui-
ten het land gestuurd.

‘De Heer zei nog meer toch?’

ook waren er veel melaatsen in Is-
raël in de tijd van de profeet Elisa,
en geen van hen werd gereinigd,
maar wel Naäman de Syriër
                                      Lucas 4:27

Nu begrepen ze wel wat Hij bedoelt.
Ze wilden Hem niet meer horen, deze
Schriftuitleg stond ze niet aan. Het is
waar wat Hij zei: niet welgevallig in de
eigen vaderstad
. En Hij was nota bene
veel groter profeet dan Elia of Elisa.