15 februari 2020

‘Zijn uur was nog niet gekomen.’

De Vader had Zijn tijd bepaald, in het
besef van de Psalmist (31:16): 

in Uw hand zijn mijn tijden

Deze overgave aan Vaders zorg en be-
waring kenmerkte het leven van onze
Heer op aarde. Het bewuste besef dat
God het is, Die al onze tijden, lang of
kort, bepaalt, geeft diepe vrede, rust
in je hart. Vandaag de dag eist van al-
les je aandacht op. Je leeft in dit besef.

‘Heel fijn, dit brengt stilheid in mij.’

En reken maar, dat de Heer op aarde
ook zo leefde. Hij kende wat de Psal-
mist (62:2) beschreef:

zeker, mijn ziel is stil voor God,
van Hem is mijn redding

Het lijden in ons leven kan intens en 
lang zijn, toch kan de ziel stil zijn.
In het weten, dat God het is, Die alles
in ons leven doet samenwerken, tot 
wat goed is.

‘Dat ga ik steeds meer zien.’

God geeft, dat wij zicht hebben, in het
perspectief wat Hij geeft. Vergezichten 
die geen droom zijn, maar vast gefun-
deerd in Zijn woord. Op de uitspraken 
van Tenach (OT) leefde de Heer Jezus.
Hij voegde door Zijn leven, sterven en
dood én opstanding erg veel toe. Wat 
ons bemoedigt is ook:

want ik reken ermee dat het lijden van
van de huidige periode niet waardig 
is ten opzichte van de heerlijkheid, 
die op het punt staat in ons onthuld 
te worden
                  Romeinen 8:18