18 februari 2020

‘De genade van God.’

Die doet veel met je. Al wat we aan ze-
gen ontvingen, is Gods genade in Chris-
tus. Ook de gewone dagelijkse zegen, 
zoals gezondheid, voldoende te eten,
onderdak, kleding; het is Gods genade.
De geestelijke rijkdom die wij als ons
bezit kunnen rekenen, dat is alles uit 
Zijn machtige Vaderlijke hand. Hij zorgt
voor je, al je haren zijn geteld. Hij weet
het wanneer er eentje op de aarde valt.
Zorgt je om niets, bidt en dankt Hem.

‘Alles bij Hem brengen.’

In het besef dat je dagen, uren, minu-
ten, maar ook jaren in Zijn hand zijn, is
het goed Hem daarvoor bewust te dan-
ken. Veel eist je aandacht dagelijks op, 
maar Vader danken in alles betekent 
intens veel. Voor Hem, ja, ook je hart 
gaat meeklinken in melodie van jouw
danken voor al wat Hij geeft. Zendt Hij
tegenslag op je weg? Ook dan kun je
danken. Hij leidt je omstandigheden. 

‘Ja fijn om dit te bedenken.’

Het is die verandering van denken die 
allereerst zo belangrijk is. Het woord 
bekering is eigenlijk na-denken of an-
ders gaan denken
. Je denkvermogen 
gaat in die andere richting, van God, 
staan. Gericht op Hem, Die boven is. 
Dat kan als je gewoon intensief met je
dagelijkse activiteiten bezig bent. Va-
der is altijd aanspreekbaar, deur gaat
nooit dicht. Zoon van Hem te zijn, ja!