Op dinsdag 18 februari 2020 werd gelezen in
en gekeken naar Kolossenzen 1:17-18. Het is
terug te brengen tot de liefde tussen de Vader
en de Zoon. Naluisteren: deel A en deel B