28 februari 2020

‘We zijn rijk gezegend.’

Voor zo’n grote God en Vader is het
fijn om te leven. Velen leven met een
dreiging vanuit God in gedachten. En
hoe anders is wat in de Schriften ons
getoond wordt. Zoals de toonbroden 
in de tabernakel voor Jahweh geden-
ken was, zo worden wij in Zijn woord
herinnerd aan Wie Vader is. De naam
Zacharia is: Jah herinnert of gedenkt. 
Dat lees je ook in zijn profetie.

‘Vanavond gaat het daarover?’

Jawel, in de studie te Soest draait het
helemaal om de tafel van de toonbro-
den. Daar valt best het nodige over te
melden. Alles van goud in de tent van
het getuigenis. Boeiende typologie, en
het spreekt alles van onze Heer Jezus 
Christus, Die het beeld van de Vader is.
Bij Kolossenzen hebben we daar laatst
langer bij stilgestaan. De Zoon toont 
de Vader. Gods heerlijkheid is dat.

‘Boeiend, meer geestelijke waarheid.’

Paulus zegt, dat Tenach (OT) vol met
typen en beelden staat. De rots die 
met Israël meeging was: de Christus,
staat in 1 Corinthiërs 10. En hij merkt
daarbij op, dat al deze dingen ons tot 
typen of voorbeelden geschreven zijn.
Ook Hebreeën: de wet, hebbende de
schaduw van toekomende dingen
. De
sabbat, toonbroden, ark van het ver-
bond, de bloeiende staf van Aäron, al-
les is vol van Christus