Op 28 februari 2020 werd de studieserie Typologie
van de Tabernakel voortgezet. De tafel van de toon-
broden werd in wat verdere aspecten besproken.
Naluisteren: deel A en deel B