29 februari 2020

‘Christus in de typologie.’

In tabernakel was het sittimhout over-
trokken met goud. Dat hout symboli-
seert de mens. In Psalm 1 lees je dat:

welgelukkig is de man die niet wan-
delt in de raad van de slechten, die 
niet staat op de weg van de zondaren
die niet zit op de stoel van spotters

Die man is de Heer Jezus Christus. In
feite kan geen enkel mens dit zeggen.
Alleen Hij kon zo volkomen leven. 

‘Psalmen spreken van Christus.’

Zeker, en Hij komt in deze Psalm 1 na-
drukkelijk naar voren, je leest:

en die zijn vreugde vindt in de Thora 
van Jahweh, en Zijn Thora dag en 
nacht overdenkt
               (vers 2)

Zo leefde Hij. Was al op 12 jarige leef-
tijd bij de tempel te vinden. In gesprek
met de schriftgeleerden. En Hij zei te-
gen vader Jozef en moeder Maria:

wisten jullie niet Ik moet zijn in dat
wat Mijn Vader betreft?

                                         Lucas 2:49

‘Bezig met de Thora van Vader.’

Zo vervolgt Psalm 1 over die Man:

en Hij zal zijn als een boom, geplant 
aan verdelingen van water, die zijn
vrucht geeft op zijn tijd, al wat Hij 
doet zal gelukken
              (vers 3)

Kunnen woorden duidelijker zijn? Zijn
werk draagt ongelooflijk veel vrucht.
Em al wat Hij onderneemt, daarin zal
Hij voorspoedig zijn. Het zal lukken. 
Hij is de Redder en redt allen: die mis-
sie slaagt glansrijk.