Op 3 maart 2020 kwamen opnieuw
aspecten van de Zoon van Gods lief-
de naar voren. Hij de Soeverein, en
de Eerstgeborene uit de doden. Wat
betekent dat? Luister: deel A en deel B