18 maart 2020

‘Vader bepaalt de tijd.’

Van alles en iedereen. Dat wordt soms
bestreden, maar dat is een afdoen van
de grootheid van God. Hij heeft het plan
tevoren bedacht en gereedgemaakt. We
zijn in alles van Hem afhankelijk. Iedere
dag de adem, Hij heeft zelfs Zijn geest in
ons gegeven. We zijn volkomen aan Zijn
genade en kracht overgeleverd. God zal
wat vandaag gebeurt in ons leven ook
doen samenwerken tot wat goed is.

‘Dat is fijn, Romeinen 8.’

Daar kun je je leven op bouwen, op dat
hoofdstuk. Het is de heerlijke zekerheid
die we mogen koesteren. We leven het 
geloof van de Zoon van God. Christus in
ons
 is ons leven en Hij doet wat goed is.
Genade ontvangen, om niet, dank U wel
zeggen. Eenvoudiger kan het haast niet.
We leven in afhankelijkheid van Hem, en
Hij heeft bovenmate lief. We zijn rijk in
Hem, Hij draagt ons, van uur tot uur.

‘We beleven nu heel wat.’

Daar zijn soms hoge golven, juist dan is
het goed dit te beseffen:

Jahweh zal voor jullie strijden en jullie 
zullen stil zijn

                                        Exodus 14:14

Zei Mozes tegen het volk in hachelijke 
omstandigheden: voor hen het water en
achter hen kwamen de Egyptenaren op. 
De redding is altijd van Jahweh, de Ik ben
Die zich in Zijn geliefde Zoon toont als de
Redder. Jullie zullen stil zijn, zie op Hem.