19 maart 2020

‘Zien op Hem ja, net als Mozes.’

Tenach (OT) zegt duidelijk: de redding 
is van Jahweh
. Ook nu, in onze dagen, 
is Hij dezelfde. Dat wil nog niet zeggen, 
dat Hij hetzelfde doet als in de dagen 
van de Heer op aarde. Of de tijd daar-
na, de discipelen zijn apostelen; kon-
den tekenen en wonderen doen. Ook
in hun dagen kwam de redding altijd 
van God
. Nooit van mensen. Dat blijkt
steeds weer; God geeft redding.

‘Ja, weer fijn om dat te lezen.’

We kijken in deze wereld om ons heen
en zien dat het leven broos is. Ook al
doen mensen en gezagsdragers nog zo
hun best, de redding moet van God ko-
men
. Ongeacht de omstandigheden, je
kan te allen tijde Vader vertrouwen op
Zijn woord. 
Niets kan Hem verhinderen
Zijn werk van genade te doen, ook nu.
De wonderen die vandaag gebeuren, 
onttrekken zich aan onze waarneming.

‘De verandering in mensen?’

Ja, de geestelijke verandering, wat de
God en Vader in het hart doet. Hij be-
paalde tevoren wie wel en niet in het
lichaam van Christus zouden komen.
De innerlijke verandering door de in-
werking van het woord van God, dat is 
een groot wonder in deze tijd. Uitwer-
king zit in de vrucht in mensen: liefde,
vreugde; al wat door de geest bewerkt
wordt. Aan Vader alle eer!