24 maart 2020

‘We zien uit naar Hem.’

Zijn liefde omringt je altijd. We zijn op
Hem aangewezen in al onze omstan-
digheden. Geestelijk gezien geeft Hij in
Zijn woord wat nodig is. Iemand als Da-
vid heeft dat ervaren in zijn leven. Rots,
toevlucht, burcht; deze beelden lees je
in de Psalmen die hij schreef. Zijn ziel 
kende -net als alle anderen mensen- 
spanningen, moeiten, lijden, verdriet.
Alle emoties waren hem bekend. 

‘Een groot koning.’

Hij schreef toen hij verlost was:

Ik heb U hartelijk lief, Jahweh, mijn 
sterkte, Jahweh is mijn rots, en mijn 
burcht, en mijn bevrijder, mijn God, 
mijn rots tot wie ik de toevlucht 
neem
                          Psalm 18:2,3

Kortom: Jahweh, de Ik ben, beteken-
de alles voor David. Deze woorden, in
het Hebreeuws, kwamen uit zijn hart.

‘Ja, opbouwende uitspraken.’

Sterkte, de rots, burcht, bevrijder; al
de kracht kwam bij Jahweh vandaan.
Zo had David kracht ontvangen toen 
hij achterna werd gezeten door aller-
lei tegenstanders en koning Saul. De
regering van deze koning is een type
van de heerschappij van de wet. Ter-
wijl de latere regering van David uit-
beelding is van de regering van genade
David = geliefd, dat zijn u, jij en ik ook.
Te allen tijde in Vaders genadige hand.