Woord vandaag

2 april 2020

‘Hij zal op tijd komen.’

Ja, en de uitroeper (Qohelet, Prediker)
van Tenach (OT) zegt dat voor alles een
bestemde tijd is. Prediker 3 zegt dat tij-
den gesteld zijn. Bijvoorbeeld: geboren 
te worden én te sterven. Alle dagen die
tussen begin en einde van een mensen-
leven zijn bij God bekend. Hij maakt(e)
al die dagen, wist wat zou gebeuren.
Wat ons toevalt, komt uit Gods hand. 
Niets minder dan dat.

‘Fijn om dit te overwegen.’

In Uw hand zijn mijn tijden spreekt de
Psalmist in 31:16. Dat is een duidelijke
waarheid, die we niet zouden vergeten.
Het Uw en mijn spreekt van relatie. De
verwondering proef je bij de schrijver. 
Bij ons kan dat slijten. De enorme diep-
te ervan is, dat Jahweh wéét welke tijd 
het is. Maar Hij staat zelf buiten de tijd. 
Tijden: eonen, millennia, jaren,maan-
den, dagen, uren, minuten, seconden;
alles is in Zijn machtige Vaderhand.

‘Hij werkt Zijn plan uit.’

Op liefdevolle manier, dat ontgaat ons
niet, want Romeinen 8 zegt dat niets 
tussen ons en de liefde van God kan ko-
men. Wat een geweldige zekerheid is
dat. Vast staat, dat geen veroordeling 
mogelijk is voor hen die in Christus Jezus
zijn (Romeinen 8:1). Vast staat óók, dat
Zijn liefde ons vasthoudt. Christus gaat
door het geloof in je hart wonen, en je
leven wordt door Hem bepaald.