11 april 2020

‘Hij werd begraven.’

Hij werd in een nieuw graf gelegd, Zijn
oom, Jozef van Arimatea, kreeg op ver-
zoek Zijn lichaam. Hij liet het in een 
nieuw gehouwen graf leggen. Zoals in
Jesaja 53 voorzegd. Hij was bij de rijke
in Zijn dood. De vrouwen moesten af-
wachten tot de dag na de grote jaarsab-
bat, de 15e nisan, de eerste dag van de
ongezuurde broden. Op de 16e nisan is
het, dat zij zich naar het graf spoedden
om Hem te balsemen met nardusmirre.

‘Hij stierf op de 14e nisan.’

Zoals in Tenach voorgeschreven was,
dat het lammetje tussen de avonden 
geslacht moest worden. De Heer hield 
het Pesachmaal met het lammetje dat 
geslacht was nadat de avond was inge-
vallen. Waarmee in Israël de 14e nisan
begon. Daarna was Hij zelf het Lam en
werd vóór de volgende avond, vóór de
15e nisan begon, geslacht. Hem werd
geen been gebroken, vlekkeloos.

‘Ja, alles exact volgens de Schrift.’

Helemaal volgens de voorschriften, zo-
als Zijn Vader het had laten optekenen.
Hij stierf, zondeloos en werd zelf zond-
offer. Zo werd de zonde weggedaan en
was allereerst God gerechtvaardigd, zo-
als Paulus zegt in Romeinen 3:21-26. 
Nu het Lam volkomen geofferd was en
begraven, was alles gedaan en kon de
16e nisan gaan aanbreken. Het graf is
verzegeld, men wilde zeker zijn.