Woord vandaag

21 mei 2020

‘Hemelvaartsdag.’

Een dag op de christelijke kalender, en
men weet niet goed wat te doen. Men
zal zeggen dat Christus nu aan Gods 
rechter(hand) is. Maar wat Hij doet en
waarom Hij daar is wordt nauwelijks
verteld. Men verwijst naar Zijn hemel-
vaart vanaf de Olijfberg en zegt dat Hij
daar zal terugkeren. Maar dat heeft in
de eerste plaats te maken met Israël.

 ‘Hij ging eerder naar Vader.’

Hij vertelt Mirjam (Maria) dat zij Hem
-op de opstandingsdag- niet mag aan-
raken. ‘Want Ik ben nog niet naar de
Vader opgevaren
‘ (Johannes 20:17).
Later, op diezelfde dag, raakt zij Hem
wel aan. Intussen was Hij bij de Vader 
geweest. Een verborgen hemelvaart;
type van onze opzameling tot Hem.

‘Ja, dat is zo bijzonder.’

Dat kun je wel zeggen. Het is levende,
heerlijke verwachting. Na de ontmoe-
ting van de Heer in de lucht volgt het
erepodium (bema). En dan de hemelse
bediening. Boven, te midden van al de
hemelsen in de komende eonen. De ex-
tra genade is dat wij, alle gemeentele-
den, niet gesteld zijn tot verontwaardi-
ging. Wij worden exact op tijd gered:
door onze Heer Jezus Christus
1 Thessalonicenzen 5:9