Woord vandaag

24 mei 2020

‘Hij geeft de overwinning.’

Door Zijn dood aan het kruis, dáár is 
de overwinning behaald:

de soevereiniteiten en gevolmachtig-
den ontmantelend stelt Hij hen in vrij-
moedigheid tentoon, daarin over hen
zegevierend
        Kolossenzen 2:15

De zege is door Hem aan het kruis (in
Kolossenzen 2:14 genoemd) behaald.

‘Hoeven wij niet te vechten.’

Wij betreden overwonnen grond:

want in dit alles zijn wij meer dan over-
winnend door Hem Die ons liefheeft
                                Romeinen 8:37

En dit alles is: verdrukking, benauwd-
heid, vervolging, honger, naaktheid, 
gevaar, zwaard
.

Veel kan ons overkomen. Toch zijn al 
die omstandigheden geen bewijs, dat 
God niet langer van ons zou houden. 

‘Wij rekenen anders.’

We kijken naar de overwinning die Hij
uit liefde behaalde. Dat maakt alles an-
ders. Romeinen 8:35-39 geeft nadere 
toelichting op 8:28. God houdt te allen 
tijde van je, ongeacht de situatie waar 
je in bent. We leven in besef, dat God 
het is, Die in je leven alles doet samen-
werken tot wat goed is.