17 juni 2020

‘Mensen willen de vrije wil.’

Dat komt omdat ze God teveel als een
mens willen zien. Ze halen Hem naar
hun eigen niveau en beoordelen Hem 
dan. Dat kun je niet doen, want is het
niet zo, dat Paulus schrijft:

O mens, wie ben jij, dat je God tegen-
spreekt? 
                Romeinen 9:20a

Als ernstige dingen gebeuren, is men 
snel geneigd God erbij te betrekken.

‘Hij had anders moeten doen.’

Het punt is, dat wij mens zijn:

Zal ook het geknede tegen de Boet-
seerder zeggen: waarom hebt U mij
zo gemaakt?     
    Romeinen 9:20b

We willen er maar niet aan (of wel)
dat de basiswaarheid is:

want uit Hem en door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen
                                Romeinen 11:36

Dit is natuurlijk geweldig, als God je
geeft dat je deze uitspraak gelooft.

‘Mensen hebben er moeite mee.’

Wellicht dat ze voor anderen er wel
aan willen, maar niet voor hen zelf.
Wat je overkomen is, het is in aller-
lei vormen en soorten en gradaties.
Eigenlijk beseft men wel, dat alles uit
God is
. Maar, dat óók alles door Hem
is
, is veel lastiger te verteren. Niette-
min blijft het zo. Het staat daar. 
Want het gevolg is onder meer dit:

Wie zal uitgekozenen van God aan-
klagen? God, de Rechtvaardiger?

                                 Romeinen 8:33