Deze studie gaat deels over de Menorah,
en deels over het reukofferaltaar. Licht
heeft iedereen nodig. En dat geeft God –
voor mensen en gelovigen soms teveel.
Naluisteren: deel A en deel B