23 juni 2020

‘De tijd gaat snel door.’

Naarmate je ouder wordt lijkt de tijd 
en alles steeds sneller voorbij te trek-
ken. Voor je het weet is weer een dag
of week voorbij. Petrus schrijft:

de Heer vertraagt de belofte niet (zo-
als sommigen dat als traagheid zien),
maar Hij heeft geduld met ons en wil
niet dat enigen verloren gaan

                                    2 Petrus 3:9

Dat wordt tegen gelovigen uit Israël
in de nabije eindtijd gezegd. 

‘Ze hebben dat dan hard nodig.’

Enorm hard, de verdrukking zal de he-
vigste van hun geschiedenis zijn. Tij-
dens de grote crisis van de eindtijd zal
de wetteloze zonder geweten regeren.
Met name de gelovigen in Jezus zullen
dan hevig vervolgd en gedood worden.
De genade voor het lichaam van Chris-
tus is, dat alle leden dan weg zijn geno-
men door Hem en bij Hem zijn. Joodse
mensen zullen zware druk ervaren.

‘We zien uit naar Zijn terugkeer.’

In Zijn genade zal Hij precies op tijd ko-
men en Zijn volk verlossen. De brieven
van Petrus, Johannes en Jakobus zul-
len in de eindtijd hun toepassing heb-
ben. Zo ook dat woord uit 2 Petrus 3:9;
ook in die tijd zal alles snel gaan, zoals
Openbaring 1:1 zegt:

…wat moet gebeuren in snelheid…

En dat geldt voor het overgrote deel 
van deze boekrol, waarin Jezus Chris-
tus onthuld wordt. Die tijd is nabij.