29 juni 2020

‘God overziet de eindtijd.’

Alles is in Zijn machtige Vaderhand. Het
totale wereldgebeuren, maar ook onze
levens. Van dag tot dag, van uur tot uur,
van minuut tot minuut. Zo ver gaat het,
dat Vader ons al kende toen wij nog niet
geboren waren:

Uw ogen zagen mijn embryo
En zij werden allen geschreven in Uw

boekrol, de dagen, zij werden gevormd
toen niet één daarvan voorbij was
                                         Psalm 139:16

‘Vader kende al mijn dagen al.’

En wist wat daarin zou gebeuren; al de
ervaringen, al de blijdschap, de tegen-
slagen, de voorspoed, de vreugde, het 
verdriet, al onze emoties. Hij gaat mee 
met ons en is nauw bij je leven betrok-
ken. Daar kan geen mens aan tippen.
Christus Jezus kent al de leden van Zijn
lichaam. Op aarde, toe Hij Zijn discipe-
len riep, wist Hij wie dat waren. Hij, in
Zijn liefde, trok met ze op.

‘We zijn bevoorrecht met Hem.’

Hij is het Die met liefde naar Zijn leden
kijkt. Zal ze nooit uit Zijn hand loslaten:

want niemand haat ooit zijn eigen 
vlees, maar voedt en koestert het,
zoals ook Christus de uitgeroepen
gemeente, omdat wij leden zijn van
Zijn lichaam
     Efeziërs 5:29,30

Wanneer Vader al onze dagen al kent
voordat ze zijn, hoe zal Christus Jezus 
ons liefhebben als Zijn leden!