28 juni 2020

‘We leven in rare tijden.’

Het zal voorlopig niet beter worden. 
Openbaring laat zien, dat overheersing 
over heel de wereld door de draak zal
plaatsvinden. Een dictatuur die zwaar
zal zijn. Het komt vast en zeker. Het ge-
heimenis Babylon zal in die eindtijd tot 
volle ontwikkeling komen. We hebben 
gezien, dat Babylon -en niet Rome, of 
New York of Washington D.C. of Brus-
sel of Moskou of Bejing- hoofdstad van 
het wereldrijk van de wetteloze zal zijn.

‘Het begon bij Nimrod.’

Ja en het beginsel van zijn koninkrijk 
was Babel. Zo zal het ook in het einde 
zijn. De lijnen lopen van Genesis naar
Openbaring. God zegt het en dat gaat
gebeuren volgens Zijn plan. Of mensen
of volkeren dat nu willen of niet, ze zul-
len in dat rijk betrokken worden – door 
God. Zonder dat ze zich dat bewust zijn.
Ze moeten ook dan de hun toebedeel-
de ‘rol’ vervullen. 

‘Mensen, gelovigen zien dat niet.’

Naar Romeinen 9 zet God instrumen-
ten tot eer en tot oneer in in Zijn voor-
nemen. En Hij draagt die instrumenten 
tot oneer met veel geduld. Ook Farao 
was ooit instrument tot oneer, bij wie 
Jahweh het hart verhardde. Dat doet
Hij, want Hij is God en wij zijn mensen.
Hij heeft alle touwtjes in handen en wij
zijn daar blij mee. Gods soevereiniteit
staat bovenaan. God is liefde, en daar
komt alles uit voort: Zijn hart bepaalt.