‘Kind van God worden.’

Ja, het kind van God worden, ge-
beurde niet direct. Terwijl Hij op
aarde, te midden van Zijn volk, in  
waarheid wandelde, namen en-
kelen Hem aan als Messias. Veel
volksgenoten echter niet. Zie:

..die niet uit bloed, niet uit de wil
van vlees en ook niet uit de wil
van een man, maar uit God ge-
boren zijn        Johannes 1:13

‘Zij worden wedergeboren.’

Een oude lezing die je bij kerkva-
ders aantreft, lijkt echter beter:

weDie niet uit bloed, niet uit de
wil van vlees, en ook niet uit de
wil van een man, maar uit God
geboren is

En dan gaat het niet om Israëlie-
ten die Hem aannamen, maar
om Hem Zelf! En past prachtig 
bij wat vers 14 zegt.

‘Ja, dat past er goed bij.’

het woord werd vlees en heeft
onder ons gewoond, en wij 
zagen Zijn heerlijkheid, een

heerlijkheid als van een enig-
geborene van de Vader, vol 
van genade en waarheid
                      Johannes 1:14

Leden van Zijn volk namen Hem
als Messias aan. Hij schenkt hen
volmacht kinderen van God te
worden. En dat maakt men tot
voorwaarde tot redding. Via dat
aannemen word je lid van het li-
lichaam van Christus, zegt men.
Toch is geen voorwaarde moge-
lijk, verzoening is een feit, het 
enige is: God danken voor gena-
de die Hij in Christus geeft.