‘Brieven aan Timotheüs.’

Die zijn duidelijk en Paulus zegt
daarin erg veel. In 1 Timotheüs 1
gaat het om wetsleraren, die de
wet willen opleggen op mensen 
die in genade in Christus zijn. Dat
is onwettig de wet toepassen. In
de dag van de grote witte troon 
zal zowel de wet als de rest van
de woorden van God geopend 
worden.

‘De boeken worden geopend.’

En ik nam de doden waar, de gro-
ten en de kleinen, staand voor de
troon. En boekrollen werden geo-
pend én een andere boekrol werd
geopend, die van het leven is.
                         Openbaring 20:12a

Men zal daarnaar gericht worden:

En de doden werden gericht uit 
wat geschreven staat in de boek-
rollen, in overeenstemming met
hun werken
     Openbaring 20:12b

‘Dat gaat nog wat worden.’

Een groots gebeuren. Men zal,
in hun ervaring, onmiddellijk na 
het sterven daar staan. Als het
ongelovigen betreft, tenminste.
Ze zijn dan direct van de waan
waar ze in leefden, verlost. Wel- 
licht waren ze atheïst. Nu blijkt 
Jezus Christus het gericht over
hun werken uit te voeren. Al de
minachting die ze voor gelovigen 
hadden, is in één klap weg.