‘Boeiend, de grote witte troon.’

Het opvallende is dat deze groot
en wit is. Niet klein en zwart, zo-
als de nederlandse geloofsbelijde-
nis (artikel 37) doet vermoeden. 
Degene Die op de troon zit, Jezus
Christus, is de Richter. Hij is Red-
der, dus zal iedereen na gericht 
weten dat men gered is. En dan 
volgt de tweede dood. Het is erg
vreemd, dat velen menen, dat dit
een vorm van leven is.

‘Het is de tweede dood.’

Men denkt dan tegengesteld aan
wat de Schrift leert. Leraren, vol-
gens de instructies die we bij Pau-
lus lezen, moeten waarheid ver-
kondigen. De Schriften onderzoe-
ken en naspreken. Dood is wat de
apostel Johannes noteert als men-
sen in de poel van vuur geworpen 
worden. Zij zijn dood in die poel;
zij leven niet.

‘Dat is zó logisch.’

Toch wordt juist dit door velen 
categorisch ontkend. Net zoals 
deze boze eon eindigt in een dic-
tatuur; ook dat is door velen ont-
ontkend; oude profeten van Te-
nach (OT) gaven dat al wel aan. 
Openbaring nog sterker. En zien 
we nu, in onze dagen, de contou-
ren ervan niet komen? Kom Heer
Jezus, ja kom spoedig, Amen!