Op 22 oktober 2020 kwam het vervolg
na de Hemelvaart van de Heer aan de
orde. De discipelen wachtten op de be-
lofte van de Vader, helemaal in het kader
van het koninkrijk van God dat zou door-
breken. Naluisteren: HIER