In Openbaring 18,19 wordt het gericht
over Babylon beschreven. Daar klinken
ook de woorden van de profeten van
Tenach (OT) in door. De vervulling ervan
lijkt steeds dichterbij te komen.
Naluisteren: deel A en deel B