‘Gisteravond weer Soest.’

Opnieuw de Tabernakel – Typolo-
gie met nu het gouden reukoffer-
altaar als onderwerp. Prachtig, in
het heilige opgesteld vlak bij het 
heilige der heiligen. In feite is ver-
bondenheid met de ark met het 
beschermdeksel aan de orde. Een 
gegeven, dat eens per jaar opviel
in wat de hogepriester deed.

‘Wat moest dan gebeuren?’

Dat is te beluisteren in deze stu-
die, ook nu online beschikbaar.
In al onze dagen, en hoe moei-
lijk kan een dag zijn!, is daar de
warmte van God, de Vader, Die 
ons aanzegt: ‘Ik heb je lief.’
Dat zegt Hij tegen u, jou en mij. 
In de Schrift ligt alles anders dan
wij denken.

‘Ik ben blij met het Woord.’

Dat is ons leven geworden. Zon-
der dat Woord kan het niet meer.
In deze onzekere tijden is daar 
het vaste baken: Zijn woorden, 
die geest en leven zijn. Hij is NB
de Enige Die onsterfelijk is. Hij is
de Ene onsterfelijke in de hemel.
Als het verder mensen betreft is
de hemel leeg. Daar gaat binnen-
kort verandering in komen!