In deze studie werd het gouden reukofferaltaar
en het reukwerk en de betekenis ervan besproken.
Ook blijkt het altaar in Openbaring voor te komen,
op bijzondere wijze. Luisteren: deel A en deel B