Kolossenzen 1:28-2:1 werd op 4 november 2020
besproken. Christus werd en wordt aangekondigd
zodat mensen gaan geloven en daarna tot rijpheid
doorgroeien. Het geheimenis van Christus is erg
belangrijk. God realiseert dat door Hem.
Naluisteren: deel A en deel B