In Handelingen 2:14-36 lees je de
toespraak van Petrus als leider van
de apostelen van de Besnijdenis.
In deze eerste bespreking zoomen
we in op vers 14-22. Naluisteren: hier.