‘Zijn liefde, dat is het.’

Daar draait alles om. We kun-
nen het verschil zien tussen de
(geopenbaarde) wil van God en
Zijn (verborgen) bedoeling. Ze 
komen uit Zijn liefde voort:

God echter bevestigt Zijn liefde
voor ons, dat Christus, toen wij
nog zondaren waren, voor ons
stierf
                    Romeinen 5:8

‘Wat goed om te beseffen.’

Gods wil is goed voor de mens:
‘Je zult niet doodslaan’. En het 
‘doodslaan’ van Zijn Zoon was 
wat Gods bedoeling uitwerkte:

Deze, in de bepaalde raad en
voorkennis van God uitge-
leverd,hebben jullie, door de 
hand van wettelozen vastge-
maakt, gedood, Die God heeft
doen opstaan, de smarten van
de dood losmakend
                Handelingen 2:23,24a

Hij leeft!