‘Alle tong zal Hem belijden.’

Nu nog niet, maar de tijd zal ze-
ker komen, dat al die harten op
Hem gericht zullen zijn. Zonder 
dwang, wel door de geest van 
God bij hen bewerkt. Knieën zul-
len buigen; aan God alle eer:

..opdat in de naam van Jezus
zich alle knie buigt van de he-
melsen, en van die op aarde en
van hen die onder de aarde zijn
                      Filippenzen 2:10

‘Het is groots, God bereikt dat.’

Vader zal blijken de Vader van
de heerlijkheid 
te zijn. Alle heer-
lijkheid, vrucht, zegen; het komt
voort uit de ene Bron:

want ik ben ervan overtuigd, 
dat noch dood, noch leven, 
noch boodschappers, noch 
overheden, noch krachten, 
noch enig andere schepping
ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God in Christus
Jezus, onze Heer
                 Romeinen 8:38,39