‘Gisteravond boeiend in Soest.’

Ja, alles spreekt van Christus. De
ark van het verbond doet dat erg
speciaal. Het hout (acacia) spreekt
van Zijn mens-zijn en het goud van
Zijn heerlijkheid. Hij is de Opgesta-
ne en Verheerlijkte. Zo mogen we
Hem kennen; niet als in het vlees.

‘Hij zal ons nooit loslaten.’

Wij zijn leden van Zijn lichaam; Hij
heeft ons lief als Zichzelf:

..zoals ook Christus de uitgeroepen
gemeente liefheeft en Zichzelf over-
geeft ter wille van haar

                                    Efeziërs 5:25

Dat is eindeloos veel, en met zo’n
Heer weet je je als gemeentelid ont-
zettend geliefd. Dat zal niet ophou-
den en kan niet door ons gedrag (in-
eens) stoppen. Hoe dan ook, je blijft
te allen tijde lid en Hij houdt van je.