Op 26 november 2020 werd
de ark van het verbond bekeken.
Typologisch verwijst die naar de
Heer Jezus Christus, de diverse
aspecten kwamen aan de orde.
Naluisteren: A en B