12 januari 2021 werd stilgestaan
bij de slotwoorden van het gericht
over Babylon. Dat is groots en in
deze boekrol komt het begrip ‘mega’
(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:
deel A en deel B